You are here: Home > Bez kategorii > Kursy mające na celu naukę nowego zawodu

Kursy mające na celu naukę nowego zawodu

Dzisiejszy rynek pracy często zmusza do przekwalifikowania się. Obecnie coraz więcej absolwentów wyższych uczelni musi nabyć nowe umiejętności zawodowe, by móc znaleźć zatrudnienie. Niemniej jednak w tym miejscu od razu przychodzą do głowy pewne wątpliwości: czy w ciągu miesięcznego kursu można się nauczyć nowego zawodu? Często możemy mieć co do tego pewne wątpliwości. Oczywiście ukończenie każdego kursu kończy się otrzymaniem certyfikatu lecz czy jest on coś wart? Podczas kursu, który ma przygotować pracownika do pracy w zupełnie innych zawodzie należy wziąć pod uwagę fakt, że taka osoba będzie musiała w dalszym ciągu stale poszerzać swoje wiadomości. Z drugiej zaś strony pewne podstawy do nowej pracy, na pewno uzyskała i to one na początek powinny być wystarczające.

Szkolenia w firmie

Dziś na rynku spotykamy się z ogólną tendencją dotyczącą szkoleń dla pracowników. Obecnie ciężko znaleźć firmę, która nie wymaga ciągłego poszerzania wiedzy. Dlatego też szkolenia są tak częste. Firma wysyłając danego pracownika na szkolenie liczy, że uzyskane w ten sposób wiadomością zaowocują lepszą wydajnością. Co więcej wiadomo, że pracownik zdobywając nową wiedzę na szkoleniu będzie bardziej przydatny dla firmy. Oczywiście korzyść jest dwustronna. Niemniej jednak często szkolenia odbywają się poza godzinami pracy lub w weekendy, tym samym zmusza się pracownika by poświęcił on swój prywatny czas w imię pracy i nabywania nowych umiejętności. Z drugiej zaś strony, to najczęściej firma płaci za poszczególne szkolenia.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.